نوشته هایی با برچسب "بورس"

“شاوان” و چالش ریزش قیمت هر سهم تحقق سودی ۱.۶۱۲ ریالی و قیمت سهمی بیش از ۸۹۰۰۰ ریالی؛

“شاوان” و چالش ریزش قیمت هر سهم

در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم سال مالی ۱۳۹۸ شاهد کاهش چشمگیر سود خالص و حتی تحقق زیانی ۴.۷۷۰ میلیارد ریالی در سه ماهه پایانی سال هستیم....

ادامه مطلب ...