آرشیو "اقتصادی"

مقابله با تحریم و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی تاملی بر نکته‌ها و درخواست‌های رییس جمهور

مقابله با تحریم و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی

رئیس جمهور ایران طی مدتی که کابینه دولت یازدهم و دوازدهم را برعهده گرفته اگرچه درباره بیمه دیدگاه ها و نکات متعددی را طرح نکرده اما او معتقد است که بیمه و رفاه اجتماعی نسبتی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و بیمه همگانی و...

ادامه مطلب ...
جنجال حقوق در پرونده مالی ۹۷ گذری بر اوضاع مالی و بودجه‌ای دولت در سالی که گذشت

جنجال حقوق در پرونده مالی ۹۷

تحولات پیش آمده در حوزه بین‌الملل و داخلی در سال جاری با تحت تأثیر قرار دادن شرایط اقتصادی به طور طبیعی بودجه سالانه دولت را نیز درگیر خود کرد و بخش‌هایی از آن را به حاشیه کشید؛ حقوق کارکنان در اهم بخش‌های...

ادامه مطلب ...