آرشیو "گوناگون"

واردات غیرقانونی و دعوا بر سر تعداد! جای خالی شفاف‌سازی

واردات غیرقانونی و دعوا بر سر تعداد!

تخلف در واردات هزاران خودروی خارجی در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش ظاهرا به امری پذیرفته تبدیل شده است، با این وجود هنوز درباره‌ تعداد این خودروها ابهام وجود دارد. به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، موضوع توقف ثبت...

ادامه مطلب ...