آرشیو "فرهنگی و هنری"

«کمیته نان» یک نمایش تلخ اما امیدوارکننده است لیلی عاج مطرح کرد:

«کمیته نان» یک نمایش تلخ اما امیدوارکننده است

لیلی عاج ضمن اشاره به موضوع نمایش‌اش گفت:«کمیته نان» یک نمایش تلخ اما امیدوار کننده است. در حال حاضر در جامعه با مشکلات زیادی روبرو هستیم ولی امیدواریم که از این منزل نیز به سلامت عبور کنیم. نمایش "کمیته نان" به...

ادامه مطلب ...