آرشیو "فرهنگی و هنری"

ما فقط تکرار می‌کنیم… قانون مسکوت خرید آثار هنری توسط ارگان‌ها

ما فقط تکرار می‌کنیم…

«فکر می‌کنم این کار از دست جامعه هنری خارج شده و باید مسئولان فکری به حال آن بکنند. ما فقط تکرار می‌کنیم که این کار باید انجام شود.»...

ادامه مطلب ...