چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهتصویرخوانبررسی‌ از اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس

بررسی‌ از اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس

بررسی‌ها از اقلام و نسبت‌های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماه نخست حاکی از بهبود عملکرد و افزایش فروش اغلب فعالیت‌های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است

منبع:مجمع فعالان اقتصادی

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید