آرشیو "معادن"

بهره‌وری سرمایه جبران مافات کارنامه سیمان نهاوند رتبه‌آنلاین کارنامه بهره‌وری «سیمان نهاوند» را بررسی کرد؛

بهره‌وری سرمایه جبران مافات کارنامه سیمان نهاوند

بررسی کارنامه بهره‌وری شرکت سیمان نهاوند حاکی از آن است که بهره‌وری سرمایه این شرکت توانست در کارنامه بهره‌وری خودنمایی کند و وضعیت مطلوب خود را حتی در سال پایانی این کارنامه که اغلب شرکت‌های سیمانی در رکود بودند،...

ادامه مطلب ...
رشد بهره‌وری سیمان‌خزر، درسال رکود سیمانی رتبه‌آنلاین کارنامه بهره‌وری «سیمان‌خزر» را بررسی کرد

رشد بهره‌وری سیمان‌خزر، درسال رکود سیمانی

بررسی کارنامه بهره‌وری و رقابت‌پذیری سیمان خزر، گویای آن بوده که در سال94 اغلب شرکت‌های سیمانی وارد فاز رکود و کاهش بهره‌وری شدند اما این شرکت با ثبت آمار 223درصدی به رقابت‌پذیری خود ادامه داد....

ادامه مطلب ...
برادران ناتنی «بهره‌وری» رتبه‌آنلاین کارنامه بهره‌وری «سیمان بجنورد» را بررسی کرد

برادران ناتنی «بهره‌وری»

  مقایسه آمارهای بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری هزینه نیروی کار شرکت سیمان بجنورد، مانند دو روی یک سکه بوده زیرا با وجود بهره‌وری بالا در هزینه نیروی کار، عملا این شرکت در بهره‌وری سرمایه توفیقی نداشته است....

ادامه مطلب ...