آرشیو "معدن"

بهره‌وری سرمایه جبران مافات کارنامه سیمان نهاوند رتبه‌آنلاین کارنامه بهره‌وری «سیمان نهاوند» را بررسی کرد؛

بهره‌وری سرمایه جبران مافات کارنامه سیمان نهاوند

بررسی کارنامه بهره‌وری شرکت سیمان نهاوند حاکی از آن است که بهره‌وری سرمایه این شرکت توانست در کارنامه بهره‌وری خودنمایی کند و وضعیت مطلوب خود را حتی در سال پایانی این کارنامه که اغلب شرکت‌های سیمانی در رکود بودند،...

ادامه مطلب ...
کفه ترازوی برابر در شاخص‌های بهره‌وری سیمان مجدخواف رتبه‌آنلاین کارنامه بهره‌وری «سیمان مجدخواف» را بررسی کرد؛

کفه ترازوی برابر در شاخص‌های بهره‌وری سیمان مجدخواف

کارنامه‌های بهره‌وری شرکت‌های سیمانی حاکی از آن که بهره‌وری دستمزد یا سرمایه در هر شرکتی خودنمایی می‌کند اما در شرکت سیمان مجدخواف تمامی شاخص‌ها بایکدیگر اوج گرفتند. ...

ادامه مطلب ...