آرشیو "ورزشی"

دومین پیروزی فدرر در تنیس اپن استرالیا

دومین پیروزی فدرر در تنیس اپن استرالیا

مرد شماره سه تنیس جهان با پیروزی برابر دنیل اوانس به دور سوم اپن استرالیا صعود کرد. به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، در روز سوم تنیس اپن استرالیا دور دوم این رقابت‌ها برگزار شد که در یکی از مهمترین بازی‌ها راجر فدرر...

ادامه مطلب ...