پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهتصویرخوانقطار ایده‌

قطار ایده‌

دویچه‌بان آلمان قطاری به نام «قطار ایده‌» طراحی کرده که مجهز است به سالن ورزش، کنسول بازی، صندلی‌های ویژه، تریای مجهز به انواع خوراکی و اینترنت؛ قطاری متعلق به آینده

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید