چهارشنبه 2 اسفند 1402
خانهtelegramوضعیت شرکت های پتروشیمی تولید کننده آروماتیک در ایران

وضعیت شرکت های پتروشیمی تولید کننده آروماتیک در ایران

 

پریسا فرمانی از رتبه آنلاین گزارش می‌دهد: بزرگترین شرکت های تولید کننده محصولات آروماتیک در ایران چهار شرکت پتروشیمی نوری، بندرامام، بوعلی سینا و اصفهان هستند در این گزارش به بررسی سه شاخص فروش، درصد حاشیه سود خالص و ارزش افزوده این شرکت ها طی سال های مالی 96 الی 98 می پردازیم. همانطور که در نمودارهای ذیل قابل مشاهده است، فروش شرکت های تولید کننده محصولات آروماتیک روندی صعودی داشته اند.

البته فروش شرکت پتروشیمی نوری رشد بیشتری را نشان می دهد و طی سال های 96 تا 98 از 91.058 میلیارد ریال به 244.525 میلیارد ریال رسیده و سایر شرکت ها با شیب ملایم افزایش فروش داشته اند. بیشترین تاثیر در رشد نوری طی سال های مورد بررسی به دلیل افزایش میزان تولید و فروش محصولات پارازایلین، بنزن، رافینیت بوده است. همچنین شاخص ارزش افزوده برخی شرکت ها مانند نوری و بندرامام صعودی و برای شرکت های اصفهان و بوعلی صعودی همراه با نوسان بوده. شرکت نوری بیشترین میزان رشد ارزش افزوده را در میان شرکت های تولید کننده محصولات آروماتیک داشته است که عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه سود خالص پس از کسر مالیات بوده ( افزایش میزان فروش و کنترل قیمت تمام شده و سایر هزینه ها ). شاخص بعدی که مورد بررسی قرار گرفته است درصد حاشیه سود خالص می باشد که در تمام شرکت ها روندی نزولی داشته (شرکت پتروشیمی اصفهان در سال 96 زیان ده بوده است). درصد حاشیه سود خالص نسبت سود خالص پس از کسر مالیات به فروش ضربدر 100 می باشد. در تجزیه و تحلیل نسبت ها دو عامل صورت و مخرج تعیین کننده می باشد. همانطور که گفتیم شاخص درصد حاشیه سود خالص شرکت ها نزولی می باشد و با توجه به اینکه فروش شرکت ها را مورد بررسی قرار داده بودیم و با توجه به بررسی سود پس از کسر مالیات شرکت ها (روند صعودی) می توان گفت شیب بیشتر فروش نسبت به سود خالص پس از کسر مالیات دلیل کاهش این شاخص می باشد. شرکت ها می توانند با کنترل بشتر قیمت تمام شده و هزینه های مالی، اداری عمومی و … این شاخص را بهبود دهند.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید