پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهتصویرخوانمهران بزرگترین پارکینگ خاورمیانه شد

مهران بزرگترین پارکینگ خاورمیانه شد

 100هزار دستگاه خودرو در مهران پارک شد. نمایی هوایی از پارکینگ بزرگ اربعین در مهران

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید