چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403
خانهخبراقتصادیمجوز مجلس به دولت برای افزایش حقوق گروه‌های خاص

مجوز مجلس به دولت برای افزایش حقوق گروه‌های خاص

با تصویب مجلس مقرر شد، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری، لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت انجام شود.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 نمایندگان مجلس بند (الف) تبصره (12) ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه، افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.

ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری به این شرح است که در دستگاه‌های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.

بر اساس این گزارش، در تبصره این ماده نیز آمده است: در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌گردد.

 

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید