اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای شرکت نفت ایرانول (شرانول) برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶٫۰۶٫۳۱ منتشر شد.

به گزارش رتبه آنلاین به نقل از مانا؛ صورت های مالی میان دوره ای شرکت نفت ایرانول با اعلام سود سهام صورت سود و زیان به ازای هر سهم ۹۸۹ ریال با رشدی برابر با ۵۱ درصد نسبت به دوره مشابه قبل همراه با افزایش رشد فروش به میزان ۲۴ درصد نسبت به سال قبل در سامانه کدال با نماد شرانول درج شد.
براساس اطلاعات منتشر شده در سیستم کدال بورس پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶٫۱۲٫۲۹ شرکت مبلغ ۱۹۲۲ ریال بوده که معادل ۵۱ درصد آن تحقق یافته است.

قابل ذکر است مجموع سود خالص شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶٫۰۶٫۳۱ مبلغ ۹۸۸٫۷۸۹ میلیون ریال با سرمایه ثبت شده به مبلغ یک میلیون ریال است و این مبلغ برای دوره مالی مشابه در ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱ مبلغ ۶۵۵٫۲۴۴ میلیون ریال بوده که افزایشی به میزان ۳۳۳٫۵۴۵ میلیون ریال و معادل ۵۱ درصد رشد نشان می دهد.
بدیهی است این افزایش رشد در مقایسه اطلاعات میان دوره ای منتشر شده در کدال بورس در بین چهار شرکت اصلی تولید روانکار درکشور، دارای بالاترین افزایش رشد است.