دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
خانهخبراقتصادیرتبه بندی استعداد های جهانی در اقتصادها

رتبه بندی استعداد های جهانی در اقتصادها

در میان 63 اقتصاد جهان، سوئیس برای ششمین سال متوالی پیشتاز در جذب و حفظ استعداد ها باقی ماند. در ادامه به بررسی لیست رتبه بندی استعداد های جهانی در اقتصادها میپردازیم.

رتبه بندی استعداد های جهانی وضعیت و توسعه شایستگی های لازم برای شرکت ها و اقتصاد را برای دستیابی به خلق ارزش بلند مدت ارزیابی میکند. این کار را با استفاده از مجموعه ای از شاخص ها انجام میدهد. عواملی چون توسعه، حفظ و جذب نیروی کار بسیار ماهر داخلی و بین المللی را اندازه گیری میکند.

اقتصاد های جهانی امروزه در حال ارزیابی مجدد تعادلی هستند که هنگام پرورش استعداد های داخلی و بین المللی ایجاد میشود. هدف آن ها جبران از دست رفتن نیروی کار ماهر در نتیجه ی محدودیت های سفر و قرنطینه در طول همه گیری کووید-19 است. زیرا الگو های قبل و بعد از همه گیری با توجه به فرار مغز ها به رقابت پذیری استعداد یابی در کشور هایی که جذابیت آن ها را تقویت کرده اند، آسیبی وارد نکرد.

سوئیس پیشتاز جذب و حفظ استعداد ها :

دیتا های رتبه بندی استعداد های جهانی نشان میدهد در میان 63 اقتصاد جهان، سوئیس برای ششمین بار متوالی پیشتاز در جذب و حفظ استعداد ها باقی ماند. پس از آن سوئد، ایسلند، نروژ و دانمارک قرار دارند. در این میان، ایسلند با پیشرفتی چشمگیر، از رتبه ی شانزدهم در سال 2018 به جایگاه سوم در رتبه بندی حاضر رسید.

جذابیت اقتصاد، سنجش استعداد های اقتصاد یک کشور :

جذابیت یک اقتصاد به واسطه ی نیروی کار ماهر و عواملی از جمله پاداش، مالیات، هزینه ی زندگی، سیستم آموزشی، موقعیت آن اقتصاد و اقداماتی اندازه گیری میشود که در مورد مسائل زیست محیطی و یک سیستم قضائی منصفانه به کار میگیرد. به این ترتیب، رویکردی سه جانبه برای سنجش استعداد ها در اقتصاد ایجاد میشود که شامل ” عامل سرمایه گذاری و توسعه برای اندازه گیری منابعی که برای پرورش نیروی کار داخلی در نظر گرفته شده است ” ، ” عامل تجدید نظر میزان جذب و حفظ استعدادهای خارجی توسط اقتصاد ” و ” فاکتور آمادگی کیفیت مهارت ها و شایستگی های موجود در مجموعه ی استعداد های یک کشور ” میشود.

بر اساس این عوامل 63 اقتصاد 31 معیار که ترکیبی از دیتا هایی سخت و پاسخ های نظر سنجی از مدیران است کمی شد. سپس مورد بررسی قرار گرفت تا میزان مهارت این کشور ها را برای ایجاد ارزش بلند مدت برای شرکت ها و اقتصاد ها از طریق نیروی کارشان ارزیابی شود. سپس هر معیار در یکی از سه عامل فوق سازماندهی شد.

منبع : insead.edu

همچنین بخوانید : با استعداد ترین نیرو های کار!

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید