شنبه 5 اسفند 1402
خانهگوناگوناهمیت بخش خصوصی در توسعه اقتصاد و اشتغال

اهمیت بخش خصوصی در توسعه اقتصاد و اشتغال

بخش خصوصی در ایران از دیرباز دغدغه توسعه داشته است ، همزمان که هزینه کابل کشی برق و پست برق کارخانه را به وزارت نیرو پرداخت می کرده ، باید پول ساختمان شهرداری و کولر مدیر گمرک و تعمیر خودرو پلیس راه و بازسازی مدرسه روستای نزدیک و هیات های عزاداری و مسجد محل به همراه تخصیص زمین رایگان برای اداره گاز جهت ایجاد ایستگاه تقلیل فشار و اداره آب و فاضلاب برای ارایه خدمات اصلی را به همراه مالیات و بیمه و انواع تعهدات ارزی و غیر ارزی و هزینه کمک های بلاعوض برای اعیاد و عزاداری های ملی و بین المللی و صدها قلم هزینه دیگر را پرداخت میکرده و می کند و تقریبا همه کارخانه های بزرگ بخش خصوصی منطقه اطراف خود را با هزینه خود آبادتر و توسعه یافته تر کرده اند . این

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید