ارتباط معنادار قیمت
افت معنادار بیش از ۴۰ درصدی قیمت هر سهم این شرکت در روز‌های اخیر خود گویای عدم توجیه سرمایه گذاری در سهام این شرکت باشد.
به گزارش رتبه آنلاین از بورس‌نیوز، علی‌رغم رشد بیش از ۳۷۶درصدی سود خالص شرکت پاکدیس در سال مالی ۱۳۹۸ در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۷، با این حال شناسایی ۱.۴۱۰ ریال سود خالص به ازای هر سهم در انتهای سال مالی گذشته توجیه مناسبی برای قیمت‌های بیش از ۷۰.۰۰۰ ریالی هر سهم این شرکت نیست و شاید افت معنادار بیش از ۴۰ درصدی قیمت هر سهم این شرکت در روز‌های اخیر خود گویای عدم توجیه سرمایه گذاری در سهام این شرکت باشد.

ارتباط معنادار قیمت

افزایش در حدود ۳۱۲ میلیاردی سود خالص این شرکت با توجه به سرمایه پایین، سودآوری پاکدیس را در سال ۱۳۹۸ با تعدیل مثبتی قابل توجه همراه ساخت.

بخش عمده افزایش سودآوری این شرکت مربوط به افزایش نرخ‌های محصولات اصلی نظیر الکل و به ویژه آبمیوه و همچنین افزایش میزان تولید و فروش الکل به ویژه در ماه‌های انتهای سال بوده که این موضوع را می‌توان در جدول ذیل نیز ملاحظه کرد.
ارتباط معنادار قیمت
در مجموع کل درآمد‌های عملیاتی شرکت در صورت‌های مالی حسابرسی شده در حدود ۳.۰۶۷ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با درآمد‌های ۱.۹۲۸ میلیارد ریالی این شرکت در سال مالی ۱۳۹۷، رشدی ۵۹ درصدی را به ثبت رسانده است.