آرشیو "سایر صنایع"

عقب ماندگی مزد با ۲۰ درصد جبران می‌شود؟ حقوق کارگران منتظر تصمیمی بزرگ!

عقب ماندگی مزد با ۲۰ درصد جبران می‌شود؟

     اگر مطابق پیشنهاد دولت در ضوابط مالی دستمزد کارگران 20 درصد افزایش یابد، با توجه به عقب ماندگی دستمزد یک میلیون و هشتاد هزارتومانی درماه ،این میزان افزایش نمی تواند عقب ماندگی را جبران کند. به گزارش فصل...

ادامه مطلب ...
عیدی کارگران چه زمانی باید پرداخت شود؟

عیدی کارگران چه زمانی باید پرداخت شود؟

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به اینکه حداقل عیدی کارگران 2میلیون و228 هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران 3میلیون و 342 هزار تومان است گفت: کارفرمایانی که از نقدینگی برخوردارندعیدی را با حقوق بهمن ماه...

ادامه مطلب ...
رتبه‌بندی ۲۴شغل‌پردرآمد دنیا در سال ۲۰۱۹ کارشناسان حوزه کار از فعالیت‌های اقتصادی پیش بینی دادند

رتبه‌بندی ۲۴شغل‌پردرآمد دنیا در سال ۲۰۱۹

  مهم‌ترین عامل برای داشتن یک زندگی خوب، داشتن شغلی با درآمد مناسب و کافی است. این روز‌ها در سر تاسر دنیا با مشکل بیکاری افراد تحصیلکرده مواجه هستیم؛ و این امر دقت در انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی را...

ادامه مطلب ...