آرشیو "سرمقاله"

تاملاتی در باب امید عمومی

تاملاتی در باب امید عمومی

علیرضا صدقی| این روزها از گوشه و کنار پهنه سیاست ایران صداهای بلند و کوتاهی به گوش می‌رسد که از لزوم امیدآفرینی، تقویت روحیه امید، جلوگیری از ناامیدی و... می‌گویند. گویا ارباب و اصحاب سیاست با درکی مشترک از فضای عمومی...

ادامه مطلب ...
وضعیت هشدار در منطقه

وضعیت هشدار در منطقه

جلال‌ خو ‌ش‌چهره| هنوز زود است برای اتفاقاتی که خاورمیانه و بالتبع آن منطقه خلیج‌فارس در ماه‌های آینده آبستن آن است، به روشنی پیش‌بینی کرد. با این حال قرائن ضدونقیض در آن بسیار است. همین مهم سبب می‌شود تا با احتیاط...

ادامه مطلب ...
چالش‌ها‌ی توسعه ریلی در کشور

چالش‌ها‌ی توسعه ریلی در کشور

محمد توسلی| اولین شهردار تهران پس از انقلاب تردیدی نیست که حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری در هر کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و جا دارد که دولتها با توجه به ایمنی بیشتر و هزینه عمومی کمتر آن در اولویت بندی...

ادامه مطلب ...
بلاتکلیفی بودجه در پیچ‌وخم توسعه

بلاتکلیفی بودجه در پیچ‌وخم توسعه

جهانبخش محبی نیا| یکی از آسیب‌های مزمن نظام بودجه‌بندی در ایران نگاه بخشی و گسیخته دولت و مجلس به نظام مالی و آلوده‌شدن به رقابت‌های منفی دستگاه‌های اجرایی است که متاسفانه آثار غیرقابل کنترل و صدمات غیرقابل...

ادامه مطلب ...