آرشیو "اقتصادی"

تعرفه‌خلق‌الساعه هر صنعتی را چالش‌زا می‌کند نظرسنجی موانع کسب‌وکار در حوزه انرژی

تعرفه‌خلق‌الساعه هر صنعتی را چالش‌زا می‌کند

عوامل مؤثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی چیست؟ «محیط کسب‌وکار» و «فضای کسب‌وکار» دو بخش متفاوت از هم، مرتبط به هم و تأثیرگذار بر هم هستند. پایگاه خبری اتاق ایران، در یک نظرسنجی از فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف...

ادامه مطلب ...
بخش‌خصوصی رقیب تجاری دولت نیست نظرسنجی موانع کسب و کار در حوزه صنعت به روایت صنعتگران؛

بخش‌خصوصی رقیب تجاری دولت نیست

عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی چیست؟ «محیط ‌کسب و کار» و «فضای کسب و کار» دو بخش متفاوت از هم، مرتبط به هم و تاثیرگذار بر هم هستند. پایگاه خبری اتاق ایران، در یک نظرسنجی از فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقتصاد...

ادامه مطلب ...
رعایت استاندارد برای افزایش تولید و اشتغال رئیس سازمان ملی استاندارد

رعایت استاندارد برای افزایش تولید و اشتغال

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال،گفت: استاندارد یک زیرساخت توسعه‌ای است و اگر استاندارد نباشد، افزایش تولید و اشتغالزایی حاصل نخواهد شد. به گزارش...

ادامه مطلب ...