آرشیو "صادرات"

باید نگاه به داخل و به توانمندی کشور داشت اقتصاد 98 در گفت و گو با صادر کننده نمونه 97

باید نگاه به داخل و به توانمندی کشور داشت

اقتصاد خرد مهم‌ترین کلید دورزدن تحریم‌ها بوده و باید اتاق بازرگانی خود را به ابزار حمایت از صنایع پایین‌دست مجهز کند تا در دوره رکودی و تحریمی، سالح مناسبی برای مبارزه با تحریم‌ها وجود داشته باشد. ...

ادامه مطلب ...
بخش‌خصوصی واقعی در ابعاد کلان اقتصادی حضور ندارند باید و نبایدهای اتاق بازرگانی در گفت و گو با پیمان دفتری

بخش‌خصوصی واقعی در ابعاد کلان اقتصادی حضور ندارند

بخش‌خصوصی واقعی در ابعاد کلان اقتصادی حضور ندارند بنابراین ورود و پیگیری اقتصاد خرد توسط بخش‌خصوصی واقعی می‌تواند کلیدی برای برون‌رفت بنگاه‌ها از شرایط فعلی اقتصاد باشد. پیمان دفتری عضو اتاق بازرگانی و عضو هیات...

ادامه مطلب ...