صنعت بیمه نمی‌تواند به رقابت‌پذیری اقتصاد کمک کند شکرخدایی در گفت‌وگو با پایگاه اتاق ایران

صنعت بیمه نمی‌تواند به رقابت‌پذیری اقتصاد کمک کند

  نایب‌رییس کمیسیون خصوصی‌سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق ایران می‌گوید: صنعت بیمه در رقابت‌پذیری همه ابعاد اقتصاد کارساز است؛ اما ساختار این صنعت در این رقابتی نیست. 50 درصد صنعت بیمه در اختیار بیمه ایران است....

ادامه مطلب ...