آرشیو "بانک‌‌ها و‌ موسسات مالی"

«نرخ ارز، از آرمان تا ایران»

«نرخ ارز، از آرمان تا ایران»

      یادداشتی از پدرام سلطانی| هنوز یک ماه از سال نو نگذشته است، اما به اندازه یک سال دغدغه و نگرانی در این ماه نیمه تعطیل سر باز کرد. شروع روزهای کاری سال با ادامه یافتن افزایش نرخ ارز، هشداری بود مبنی بر...

ادامه مطلب ...
 ابعاد شرعی بیت کوین

 ابعاد شرعی بیت کوین

گفت و گو با عضو شورای فقهی بانک مرکزی| پول مجازی پدیده مرموزی ‌است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله می‌شود. ...

ادامه مطلب ...
الزامات موفقیت سیاست‌های ارزی

الزامات موفقیت سیاست‌های ارزی

حميد آذرمند| در اقتصاد ايران از آنجا كه سياستگذار، در فقدان يك چارچوب مناسب سياست پولي، همواره از لنگر اسمي ارز براي اهداف سياست پولي خود بهره برده است، لذا كنترل نرخ ارز براي دولت‌ها از اهميت زيادي برخوردار بوده است...

ادامه مطلب ...