نوید خوب
نوسانات بازار همواره در تمامی شرکت‌ها وجود دارد، اما “غویتا” با توجه به سبقه، تلاش، افزایش سرمایه و خطوط توسعه‌ای سال‌های خوبی را با برنامه ریزی پیش رو خواهد داشت که نوید خوبی برای سهامداران است.
به گزارش رتبه آنلاین، محمد مهدی صاحبقرانی، عضو هیات مدیره شرکت ویتانا در گفت‌وگو با بورس نیوز اظهار کرد: این شرکت با وضعیت خوب در منابع انسانی و زحماتی که طی سال‌های گذشته انجام شد، روند بسیار خوبی داشته و این روند با برنامه ریزی در آینده و با وجود برنامه‌های توسعه‌ای شرکت در حال پیش روی است.
وی به بناگذاری در کاسپین اشاره کرد و گفت: فاز ۱ و ۲ راه اندازی شده و فاز ۲ “ویفر” هم در حال راه‌اندازی است که با محصولات جدید در آذرماه روبرو خواهیم شد.
عضو هیات مدیره شرکت ویتانا از تاثیرات کرونا سخن گفت و افزود: اثرات این بیماری جهانی بوده و با مسائلی که رقم زد، تلاش شرکت به شکل غیرحضوری، با برنامه ریزی در خطوط تولید و با رعایت مسائل بهداشتی صورت گرفت.
وی به حوزه تولید اشاره و عنوان کرد:خطوط تولیدی هیچ تعطیلی نداشته و در جایگاه خود ادامه یافت. آمار موجود نشان می‌دهد که “غویتا” پاسخگوی نیاز بازار داخل بوده است. البته بازار صادرات با وجود کرونا دچار مسائلی شد که این موانع در حال برطرف شدن است.
صاحبقرانی درخصوص شرایط سهم شرکت ویتانا در بازار سرمایه خاطر نشان کرد: نوسانات بازار همواره در تمامی شرکت‌ها وجود دارد، اما “غویتا” با توجه به سبقه، تلاش، افزایش سرمایه و خطوط توسعه‌ای سال‌های خوبی را با برنامه ریزی پیش رو خواهد داشت که نوید خوبی برای سهامداران است.