برق برخی مناطق تهران در پی بارش برف سنگین قطع شد.

به گزارش رتبه آنلاین، در پی بارش برف سنگین در تهران برق برخی مناطق شهر قطع شده است.

معاون توزیع توانیر در این باره گفت: عمده خاموشی ها در غرب تهران است و در جنوب تهران در مناطقی چون کهریزک قطعی برق داریم و در یکی دو ساعت آینده عمده خاموشی ها بر طرف می شود .

محمود حقی فام افزود: برف سنگینی در شهر باریده و افتادن شاخه های درخت روی سیم های برق باعث خاموشی های مقطعی شده است.

منبع : اقتصاد آنلاین