افزایش ۴ درصدی سود

شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصدی نرخ محصولات را دریافت کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی از دریافت مجوز تغییر بیش از در نرخ فروش ۱۰ درصدی محصولات خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با عنایت به مصوبه هیأت مدیره شرکت مجوز افزایش قیمت محصولات گروه آبمیوه ۲۰۰ سی سی و یک لیتری این شرکت به شرح لیست پیوست دریافت شد. با توجه به اینکه ۲۵ درصد از کل سود ناخالص شرکت مربوط به گروه آبمیوه بوده و افزایش نرخ فروش آبمیوه تأثیر مستقیمی در حاشیه سود ناخالص محصولات داشته و تأثیر حدود ۴ درصدی در سود کل دارد.

افزایش ۴ درصدی سود