در پی اعلام شرکت ایران خودرو برخی محصولات این شرکت از جمله پژو ۲۰۷، هایما و تندر افزایش قیمت به شرح زیر داشته اند.

🛑پژو ۲۰۷ دستی
۴۲۸/۳۴۳/۰۰۰
قیمت جدید
۴۷۱/۳۰۴/۰۰۰
افزایش قیمت
۴۲/۹۶۱/۰۰۰

🛑پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۴۹۴/۳۴۳/۰۰۰
قیمت جدید
۵۴۳/۶۴۰/۰۰۰
افزایش قیمت
۴۹/۲۹۷/۰۰۰

🛑تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک
۴۹۰/۳۴۳/۰۰۰
قیمت جدید
۵۳۹/۲۵۶/۰۰۰
افزایش قیمت
۴۸/۹۱۳/۰۰۰

🛑پژو ۵۰۸ اتومات ۲۰۱۷
۲/۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰
قیمت جدید
۲/۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰۰
افزایش قیمت
۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰

🛑هایماs7توربو اتوماتیک
۹۵۱/۷۶۶/۰۰۰
قیمت جدید
۱/۰۴۳/۱۳۵/۰۰۰
افزایش قیمت
۹۱/۳۶۹/۰۰۰

🛑هایماs5توربو اتوماتیک
۹۰۰/۰۲۲/۰۰۰
قیمت جدید
۹۸۶/۴۲۴/۰۰۰
افزایش قیمت
۸۶/۴۰۲/۰۰۰

🛑دنا
۴۲۸/۷۵۶/۰۰۰
قیمت جدید
۴۶۹/۹۱۶/۰۰۰
افزایش قیمت
۴۱/۱۶۰/۰۰۰

🛑دنا پلاس
۴۸۶/۰۲۲/۰۰۰
قیمت جدید
۵۳۲/۶۸۰/۰۰۰
افزایش قیمت
۴۶/۶۵۸/۰۰۰

🛑دناپلاس توربو
۵۳۰/۰۲۲/۰۰۰
قیمت جدید
۵۸۰/۹۰۴/۰۰۰
افزایش قیمت
۵۰/۸۸۲/۰۰۰