مدیرعامل آب منطقه ای لرستان گفت: یکهزارو ۳۴۵ حلقه چاه غیرمجاز سال گذشته در استان شناسایی و تعداد ۵۴۳ حلقه از این تعداد برای پیشگیری از بحران آب مسدود شد.

رضا میرزایی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ۸۰۲ حلقه چاه غیرمجاز دیگر باقی مانده که احکام ۴۱۷ حلقه دیگر صادر شده است.
وی افزود: از هجدهم فروردین ماه سال جاری تاکنون تعداد ۶۴ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که تنها ۳۵۳ حلقه دیگر باقی مانده است.
میرزایی گفت: در شهرستان های ازنا ۱۰۵ حلقه، الیگودرز و بروجرد ۴۰ حلقه، پلدختر و سلسله هشت حلقه، چگنی ۶۰حلقه و خرم آباد ۹۸ حلقه چاه غیرمجاز در سال گذشته مسدود شد.
وی افزود: در شهرستان های دلفان ۵۶ حلقه، دورود ۴۲ حلقه، رومشکان ۱۷ حلقه و کوهدشت ۶۹ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسدود شد.