“ششمین وبینار ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری برگزار می‌شود”

به گزارش رتبه آنلاین، پس از برگزاری موفق پنج جلسه از سلسله وبینارهای ارایه تجربه های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری، ششمین وبینار برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این وبینارها ، اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی عنوان شده است.
جشنواره ملی بهره وری، در یازدهمین تجربه برگزاری خود، قدردانی از بهره ورترین مدیران ارشد شرکت های ایرانی را با حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در دستور کار خود قرار داده است.
“جشنواره ملی بهره وری” بیش از یک دهه است که با هدف اشاعه فرهنگ مدیریت بهره وری و کمک به افزایش توان رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی برگزار می شود.
این درحالیست که به گفته مسولان جشنواره، شیوع ویروس کرونا و الزام به رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، موجب شد تا مسابقه ملی تجربه های موفق و سابقه ملی بهینه کاوی در قالب مجموعه وبینارهایی با محتوای معرفی پروژه های موفق شرکت ها برگزار شود.
این مجموعه وبینار با حضور فعالان حاضر در حوزه صنعت مربوطه، داوران جشنواره، اساتید دانشگاه، فعالان بازار سرمایه و با هدف ارایه موفقیت های شرکت ها در سطح وسیع و برندسازی مناسب برگزار می شود.
ششمین وبینار ارایه تجربه‌های موفق یازدهمین جشنواره ملی بهره وری روز ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۵ الی ۱۷ برگزار خواهد شد که دو تجربه موفق از شرکت بیمه کوثر و دو تجربه موفق از شرکت پتروشیمی مارون توسط مدیران پروژه در حضور دبیر جشنواره، اعضای کمیته علمی و داوران ارایه می شود.

از دیگر اهداف این وبینارها، می توان به تمرکز بر انتشار وسیع دستاورهای شرکت های ایرانی در حوزه بهره وری ، کیفیت و رقابت پذیری اشاره کرد.

جهت حضور در وبینار می توانید از لینک زیر اقدام کنید:
https://eseminar.tv/wb26951