توافق تجاری که ۱۵ کشور عضو آن هستند در اواسط ماه نوامبر منعقد شد. این بزرگترین توافق نامه تجارت آزاد جهان است و شامل ۱۰ عضو انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن)، به علاوه چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند می شود.

توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای (RCEP) ۶۰ روز پس از تصویب توسط شش کشور عضو آسه آن و سه کشور غیر عضو آسه آن به اجرا در خواهد آمد.

به گفته هه پینگ، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه فودان در شانگهای، تصویب سریع این توافق توسط دولت چین اقدامی برای ایجاد انگیزه در سایر کشورها برای تسریع رویه های قانونی آن است.

توافقRCEP  که برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ پیشنهاد شد، ظرف ۲۰ سال ۹۰ درصد تعرفه واردات بین کشورهای امضا کننده را حذف می کند.

همچنین قوانین مشترکی برای تجارت الکترونیکی، تجارت و مالکیت معنوی ایجاد خواهد کرد. این بلوک اقتصادی جدید نماینده حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی و همچنین جمعیت جهان است.

این اولین توافقنامه تجارت آزاد خواهد بود که شامل چین، ژاپن و کره جنوبی است که به ترتیب اولین، دومین و چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا هستند.

هند که در ابتدا یکی از شرکای این توافق بود، از شرکت در مذاکرات امتناع ورزیده است چرا که نگران است با گشودن بازار خود باعث رشد کسری تجاری با چین می شود.

 

مطالب مرتبط