​​​​​​​سیاه چاله اقتصاد کلان ایران

دکتر تیمور رحمانی|

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران|

یک اقتصاددان به تعارض آرا میان اقتصاددانان، فعالان اقتصادی، دولت و مجلس اشاره کرد و از آن به عنوان سیاه چاله اقتصاد کلان ایران نام برد.

به گزارش رتبه آنلاین از مهر، دکتر تیمور رحمانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به فقدان وحدت در آرای فعالان اقتصادی، کارشناسان و دولت و مجلس درباره مسائل مختلف، در یادداشت کوتاهی با عنوان «سیاه چاله اقتصاد کلان ایران» نوشت:

اقتصاددانان غر می‌زنند که بانک مرکزی باید با کنترل نقدینگی تورم را کنترل کند و بانک مرکزی تلاش می‌کند گوش کند. بلافاصله فعالان بخش خصوصی غر می‌زنند که با محدود کردن اعتبارات گلوی تولید کنندگان فشار داده می‌شود. بانک مرکزی غر می‌زند و می‌گوید کوفت تان شود اعتبار را بگیرید و دست از سر ما بردارید. طرفداران فقرا غر می‌زنند که دولت به جای تخصص منابع به سرمایه داران باید برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر اسبق (له شده سابق و پودر شده فعلی) منابع اختصاص دهد. دولت غر می‌زند و با روش‌های هیپنوتیزم مانند متکی به خلق نقدینگی و البته با بوق و کرنا و منت چند شاهی صرف برنامه‌های حمایت از فقرا می‌کند و چند صباحی از دست دست چپش راحت می‌شوند. نمایندگان مجلس غر می‌زنند و انواع طرح‌های بلعیدن نقدینگی تصویب می‌کنند و … نهایتاً بر اثر همه موارد فوق رشد نقدینگی و تورم تداوم می‌یابد.

نقطه سرخط و پاراگراف عیناً تکرار می‌شود. حالا هی بگویید علم اقتصاد از فیزیک ساده‌تر است.