عرضه اولیه جدید بورسی کشف قیمت شد
در جریان عرضه اولیه تعداد ۴۵۰میلیون سهم شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس، هر سهم این شرکت ۱۸۵۰ تومان کشف قمیت شد.

به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم، تعداد ۴۵۰ میلیون سهم شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس معادل ۱۵درصد سهام این شرکت، به‌عنوان هفدهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه در بازار اول فرابورس ایران عرضه و هر سهم این شرکت ۱۸۵۰ تومان کشف قمیت شد.

این میزان سهام در محدوده قیمتی ۱۸۳۰تا ۱۸۵۰تومان برای هر سهم و با سهمیه ۱۵۰سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه شده بود.

    همچنین مدیر این عرضه شرکت کارگزاری بورس بهگزین و متعهدین عرضه نیز شرکت کارگزاری بورس بهگزین و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا هر یک به میزان ۲۵ درصد از سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه می‌باشند.

    گفتنی است، تعداد ۴۵۰ میلیون سهم شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس در حالی روز گذشته عرضه اولیه شد که از این تعداد، ۴۲۰میلیون سهم در فرآیند کشف قیمت جهت عرضه به عموم اختصاص خواهد یافت و تعداد ۳۰میلیون سهم این شرکت نیز در روز پس از عرضه اولیه این شرکت به صندوق‌ها با ضریب تخصیصی بازاری هر دارنده واحد صندوق تعلق می‌گیرد.

    این گزارش می‌افزاید: بر اساس قانون، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری در روز کاری بعد از عرضه اولیه با قیمت ثابت کشف شده در فرآیند عرضه اولیه صورت می‌پذیرد.