درهای مرزعه مخفی آخرین ملکه فرانسه روی مردم باز می‌شود

۳۵۰ میلیون یورو برای مرمت خانه ماری آنتوانت!  

خانه‌مزرعه مخفی آخرین ملکه فرانسه پیش‌ از انقلاب کبیر فرانسه با هزینه ۳۷۰میلیون یورو و پس‌از سه‌سال مرمت روی مردم باز می‌شود.

به گزارش رتبه آنلاین از چمدان، این مزرعه بین سال‌های ۱۷۸۳ تا ۱۷۸۷ ساخته شد. ملکه که از ۱۹ سالگی به‌مدت ۳۰ سال در دربار فرانسه بود زندگی در قصر را کسل‌کننده می‌یافت و به‌همین‌دلیل تصمیم گرفت خانه‌ای در حومه داشته باشد.

ماری آنتوانت با این فکر که به‌عنوان ملکه‌ای مردمی آماده است تا همانند یک کشاورز دستانش را کثیف کند، بیش‌از ۲ قرن قبل دستور ساختن این خانه‌مزرعه سلطنتی را در فاصله ۲ کیلومتری قلعه ورسای صادر کرد. در حقیقت، آنتوانت قصد داشت فرزندانش را در این مزرعه و در تماس با حیوانات مرزعه تربیت کند.

اما همین تصمیم به انقلاب فرانسه سرعت بخشید و در نهایت شهبانوی لویی شانزدهم به دست مردم انقلابی گردن زده شد. اکنون درهای این مزرعه برای اولین‌بار پس‌از ۲۵۰ سال روی افرادی غیر درباری باز می‌شود.