مبلغ ۱۷۱ هزار میلیارد تومان طلب بانک‌های کشور از دولت است که موجب کاهش نقدینگی آنها و منجمد شدن داراییشان شده است و نسبت به پارسال ۲۹ درصد افزایش داشته است.


منبع:مجمع فعالان اقتصادی