شنبه 5 خرداد 1403

یک کاسه صبر!

شيما شيرآقايي/ تصويرگر: شيما زارعي

چند دقیقه پیش با گریه گفتم :

لطفا زنگ بزن بابا تا برای زخمم چیزی بخره، میخوام درد هرچی زودتر، دست از سرم برداره.

مامان هم سریع گوشی رو برداشت و گفت: عزیزم بی زحمت سه کاسه صبر بخر،هر سه تامون لازم داریم تا زخم پسرمون خوب بشه. الانم من با لبخند منتظر کاسه صبرم نشستم؛ فقط نمیدونم باید بخورمش یا بمالم رو جای زخم تا ساکت بشه ؟

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید