چهارشنبه 22 فروردین 1403
خانهگفت‌وگویک اقتصاددان: با سودجویی دولت از منابع بانکی سر مردم بی کلاه...

یک اقتصاددان: با سودجویی دولت از منابع بانکی سر مردم بی کلاه می ماند

 یک اقتصاددان گفت: نمایندگان مجلس درپی آنند که امکاناتی برای جذب موکل دریافت کنند و دولت می خواهد کسری منابع خود را از محل منابع بانکی تامین کند و در این میان سر مردم و تولید کننده بی کلاه است. 

سیف الله یزدانی در برنامه اقتصادی “انعکاس” رادیو گفت وگو اظهار کرد :«قراردادها وقتی به سود 18 درصد محدود می شوند، صاحب پول انتظار دارد در وضع موجو بازار سرمایه اش بیش از این ها سود بدهد که منتج می شود نقدینگی را به بخشی دیگر سوق دهد.»
وی با اشاره به تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی گفت: «بانکداری بدون ربا در انگلیس هم قابل اجراست و کاری به سود و ضرر ندارد.»
یزدانی در توضیح این مطلب افزود: «در بانکداری اسلامی بحث بر سر این است که جایگاه بانک در فعالیت های اقتصادی کجاست؛ آیا بانک یک بنگاه کسب و کار است و یا یک کارگزار در نظام پولی است؟ اما بطور قطع بانک ها را بعنوان بنگاه کسب و کار و پول را با صفت ربوی می پذیریم.»
مدیر روزنامه عصر اقتصاد اضافه کرد: «با این تعریف پول یک کالا است که قیمت دارد و قیمت آن، همان نرخ سود است و این مسئله در اصل بانکداری اسلامی، مترود است.»
یزدانی به رادیو گفت وگو گفت: «پول معیار سنجش ارزش و ابراز مبادلات و پس انداز است و در گذشته ربا خواران ماموریت سوم را سر خود انجام می دادند و ما بعد از سال 80 به این مسئله قطعیت بخشیدیم که پول یک کالاست.»
وی ادامه داد: «سیستم پولی اسلامی اصولا در بازار کسب و کار ما مشتری ندارد که کسی روی آن کار کرده و آن را تئوریزه کند. همچنین داستان اینست که [منافع اجازه نمی دهد ورای این قیود حرکت کنیم].»
یزدانی با بیان اینکه بانک ها وثیقه محورند نه ایده محور، افزود :«کسانیکه دنبال اصلاح قانون بانکداری هستند، وحدت هدف ندارند. نماینده های مجلس درپی آنند که امکاناتی برای جذب موکل دریافت کنند و دولت در پی اینست که کسری منابع خود را از محل منابع بانکی تامین کند و در این میان سر مردم و تولید کننده بی کلاه است.»

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید