شنبه 29 اردیبهشت 1403
خانهعکسبانک و بیمهگزارش تحلیلی آمار عملكرد بازار بیمه در 5 ماهه اول سال 1402

گزارش تحلیلی آمار عملكرد بازار بیمه در 5 ماهه اول سال 1402

از سوی بیمه مرکزی منتشر شد:

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی

بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی و امور فنیِ معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی صنعت بیمه در 5 ماهه اول سال 1402 حدود 53.6 همت (هزار میلیارد تومان)خسارت پرداخت کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی بنابر گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در 5 ماهه اول سال 1402 به ترتيب حدود 110.8 و 53.6 همت (هزار میلیارد تومان) حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی داشته است.
همچنین مبالغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختی نسبت به 5 ماهه سال گذشته به ترتیب 59.5 و 87 درصد رشد دارد.

تحلیل درصد رشد :

بر اساس این گزارش، رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته ها بین 25.9 درصد در رشته باربری تا 180.7 درصد در رشته پول (به جز رشته اعتبار با 44.6 درصد کاهش حق بیمه)، موجبات رشد 59.5 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده است. 
رشد بالای 87 درصدی خسارت پرداختی بیشتر ناشی از عملکرد رشته ها درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل با سهم عمده در بازار (به ترتیب 41.6، 27.8، 10.9 و 9.4 درصد) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها معادل 94.6، 83.7، 91.9 و 92.7 درصد بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش، نسبت خسارت بازار با 7.1 واحد افزایش در مقايسه با 5 ماهه اول سال قبل به 48.3 درصد رسیده است و 4 رشته‌ اعتبار (با 170.8%)، بدنه اتومبیل (با 74.7%)، شخص ثالث-مازاد (با 53.8%) و درمان (با 50.1%) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه (با 48.3%) داشتند.
سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي صنعت بيمه، به ترتیب 78.5 و 75.2 درصد است.

میزان خسارات :

سهم 4 رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب 40.1، 25، 11.1 و 6.1 درصد (در مجموع 82.3 %) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (17.7 درصد مابقی حق بیمه به 12 رشته دیگر اختصاص دارد). 
 همچنین بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار همچنان به 4 رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب با 41.6، 27.8، 10.9 و 9.4 درصد (در مجموع 89.7 %) اختصاص دارد (10.3% مابقی خسارت در 12 رشته دیگر پرداخت شده است). 
پوشش ریسکهای مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه نامه های شحص ثالث-مازاد، حوادث راننده و بدنه اتومبیل) موجبات اختصاص 34.9 درصد از حق بیمه تولیدی و 40.5 درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.
 در این بازه 28.4 ميليون بيمه نامه صادر و 29.1 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است. تعداد بيمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به 5 ماهه سال قبل، به ترتيب 3.6 درصد رشد و 3 درصد کاهش داشته است
علت اصلی رشد 3.6 درصدی تعداد بیمه نامه های صادره در بازار، متأثر از رشد این تعداد در دو رشته حوادث راننده و شخص ثالث-مازاد، در مجموع با 71 درصد سهم (هر یک با سهم حدوداً 35 درصد) از کل آنها و نرخ رشد 5.8 درصدی در تعداد صدور هر کدام از آنها بوده است.
بر اساس این گزارش کاهش 3 درصدی تعداد خسارتهای پرداختی بازار، در اصل به دلیل کاهش 5.6 درصدی این تعداد در حوضه درمان با سهم عمده (92.7 درصد) از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است.

همچنین در 5 ماهه اول 1402،  ارزش بیمه نامه (نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه نامه است) در این بازار 39 میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 54 درصد رشد نشان می دهد. همچنین طی این دوره، “ارزش بیمه نامه” در رشته های نفت و انرژی، هواپیما، اعتبار، کشتی و درمان به ترتیب حدود 55.5، 17.2، 2، 1.5 و 1.2 میلیارد ریال و در سایر رشته ها به مراتب کمتر می باشد. 
در بخش دیگری از این گزارش، سرانه خسارت پرداختی (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است)حاکی از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارتی می باشد. این نسبت در 5 ماهه نخست سال 1402، معادل 18.4 میلیون ریال است که 92.7 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. به علاوه در این مدت، “سرانه خسارت پرداختی” در رشته ها هواپیما، نفت و انرژی، کشتی و باربری به ترتیب حدود 8.7، 8.3، 7.1 و 2 میلیارد ریال و در سایر رشته ها به مراتب پایین تر است. 
در ادامه سرانه تعداد خسارت که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه نامه صادره بدست می آید، مبیّن آن است که به طور متوسط در هر کدام چه تعداد خسارت پرداخت شده است. طی 5 ماهه ابتدایی سال 1402، این نسبت در بازار بیمه معادل 1 واحد است (0.1 واحد کمتر از 5 ماهه نخست سال قبل) اما در رشته درمان و اعتبار به ترتیب حدود 71.2 و 4.8 واحد بوده و در سایر رشته ها به مراتب کمتر از یک واحد است. 

همچنین بخوانید:

نگاهی به برترین شرکت های بیمه جهان: از سهم بازار و نوآوری تا تخصص مالی

منبع:

centinsur.ir

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید