در سه ماه اول امسال قیمت سیب‌زمینی و پیاز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، آمار مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در  بهار سال جاری نشان می‌دهد که پیاز، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به بهار سال قبل داشته است؛ به طور ی‌که متوسط قیمت سیب زمینی حدود ۳۶۱۲، پیاز ٣٧١٣ و گوجه فرنگی ٢٢٢۴ تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲۷.۹، ۵٣٩.٢ و ٢٢١.۶ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش غلات نیز  متوسط قیمت گندم ١٧٢١ تومان و متوسط قیمت جو ١٧٨۵  تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١,١ درصد و ۵٧.۵ درصد افزایش داشته‌اند.

در حبوبات نیز متوسط قیمت نخود ۶٠٠۰ تومان  و  عدس ۵۵۵۴  تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٣,٨ درصد و ٢۵.٩ درصد گران شده است.

در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هندوانه ٨۴٧، خربزه ٢۵۶٨ و خیار ٢١۵١ بوده که ه ترتیب ۵,۶ درصد کاهش و ۵٧.٩ و ٧٩.۵ درصد افزایش داشته‌اند.

جزئیات آمار مربوط به قیمت محصولات و خدمات کشاورزی در بهار ۱۳۹۸ در این فایل قابل مشاهده است.