کدام نمادهای بورس امروز صف خرید است

در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود دو هزار و ۱۰۰میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش هزار و ۲۵۰میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به ۸۵۰میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، تا این ساعت از معاملات بورس امروز، بیشترین تقاضا در صفوف خرید سپیدار، چخزر و غگیلا به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام سپیدار سیستم آریا، ۳۳۰میلیارد تومان سفارش خرید وجود دارد.

ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع هزار میلیارد تومان (۴۷درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر ۷۰۰میلیارد تومان (۵۷درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۴۹نماد و حجم صف‌های فروش در ۲۵نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است؛ گفتنی است حجم صف سپیدار سیستم آسیا به ۴۰درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد. بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش دی، گدنا و فاهوز در نوبت انتظار است.

«محصولات غذایی و آشامیدنی» محبوب‌ترین صنعت امروز با خالص تقاضای ۱۸۰میلیارد  تومان است و پس از آن گروه «محصولات چوبی» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن ۱۷۵میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «مواد و محصولات دارویی» با فشار فروش ۱۰۹ میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود ۳۹درصد از سه هزار و ۴۰۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع سه هزار و ۵۷۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۹۵درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به هفت هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

کدام نمادهای بورس امروز صف خرید است