کارخانه ایران خودروی در۶۰کیلومتری جاده مشهد به نیشابور و در مسیر جاده ابریشم، در منطقه ای به نام شهر جدید بینالود قرار دارد.فعالیت احداث کارخانه تولید خودرو، مشتمل بر خطوط تولید بدنه، رنگ، تزئینات و تکمیل کاری، در زمینی به مساحت ۷۳۰هکتار که با هدف تولید۱۰۰هزار دستگاه خودرو سواری در سال آغاز، که در سال ۱۳۹۵ از سوی گروه صنعتی ایران خودرو ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار دستگاه در سال برای سایت خراسان در نظر گرفته شد.

عکاس:محسن اسماعیل‌زاده(ایسنا)