از امروز دامنه نوسان بورس تغییر می‌کند اما این تغییر روی روند بازار چه اثری خواهد داشت؟

پیش‌بینی بورس در روز حساس تغییر دامنه نوسان (۹۹/۱۱/۲۵)
آنطور که کارشناسان بورس پیش‌بینی کرده‌اند احتمالا امروز بازار مثبت خواهد بود. اما برخی دیگر نیز اعتقاد به بورس منفی یا متعادل دارند. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس۵۴