به گفته صندوق بین‌المللی پول

تورم ونزوئلا سال آینده از ۲۳۰۰% فراتر خواهد رفت!پول ونزوئلا دیگر ارزش شمردن ندارد،مردم برای خرید پول‌هایشان را وزن می‌کنند!

منبع:انجمن اقتصاددانان ایران