چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهتصویرخوانپاسپورت سنگاپور در جایگاه قدرتمندترین پاسپورت

پاسپورت سنگاپور در جایگاه قدرتمندترین پاسپورت

پاسپورت سنگاپور در جایگاه قدرتمندترین پاسپورت قرار گرفته ‌است.  پس از این کشور، پاسپورت آلمان، سوئد و کره جنوبی قرار دارد. ریاست‌جمهوری ترامپ از قدرت پاسپورت آمریکا کاسته است.

منبع:بورس۲۴

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید