وام ازدواج 30 میلیون تومان می شود؟

  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می گوید که پیشنهاد شده که با توجه به نرخ تورم و گرانی که در کشور رخ داده وام ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال آینده به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد.

رحیم زارع ، با اشاره به اینکه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در لایحه بودجه سال ١٣٩٨، ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، گفت: پیشنهاد شده که با توجه به نرخ تورم و گرانی که در کشور رخ داده وام ازدواج برای هر یک از زوج ها به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قیمت لوازم خانگی در سال جاری حداقل ۲ برابر افزایش یافته است، افزود: اگر نمایندگان همراهی کرده و به این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس رای دهند، وام ازدواج برای زوجین به ۶۰ میلیون تومان افزایش می یابد.
بازپرداخت وام ازدواج ۵ ساله و با سود ۴ درصد در نظر گرفته می شود که بانک ها باید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
منابع قرض الحسنه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است
وی ادامه داد: محل پرداخت این وام از منابع قرض الحسنه پس انداز و منابع قرض الحسنه جاری در نظر گرفته شده که در حال حاضر این منبع بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکل اصلی جوانان در حال حاضر موضوع ازدواج و هزینه های سرسام آور زندگی است، اظهار داشت:امیدوارم با تصویب این مبلغ از محل سپرده های قرض الحسنه و جاری بتوان بخشی از مشکلات و موانع جوانان برای ازدواج را رفع کرد.

بازپرداخت وام ازدواج ۵ ساله و با سود ۴ درصد در نظر گرفته می شود 
وی افزود: بازپرداخت وام ازدواج ۵ ساله و با سود ۴ درصد در نظر گرفته می شود که بانک ها باید تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش نرخ تورم در کشور، تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به نوسان قیمت ارز و تاثیر آن در بهای تمام شده لوازم خانگی، تورم،‌ مسکن و همانند آن ارزش وام ازدواج کاهش یافته و منطبق با شرایط روز کشور نیست.