هوشمندسازی مدارس روستایی توسط

شرکت داده گستر عصر نوین طرح هوشمندسازی ۸۶۶۸ مدرسه را اجرا می کند.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت داده گستر عصر نوین از ابلاغ اجرای خدمات هوشمندسازی مدارس روستایی خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، اجرای طرح هوشمند سازی تعداد ۳۱۴۰ مدرسه دیگر (مجموعاً ۸۶۶۸ مدرسه) در روستا‌های تحت پوشش شبکه این شرکت با مبلغ تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال (مجموعاً ۵۵۰ میلیارد ریال) با مدت زمان اجرا تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ابلاغ شده است.

هوشمندسازی مدارس روستایی توسط