نمای بازار سهام بر اساس ارزش معاملات در نیمه ابتدایی تا این لحظه؛ شاخص کل با افت ۷۵۹۶ واحدی در محدوده یک میلیون و ۵۷۲ هزار واحد و شاخص هموزن با کاهش ۰٫۵۶ درصدی در محدوده ۴۱۴ هزار واحد قرار دارد.