نظر ۵ کارشناس از وضعیت امروز بورس

روزنامه دنیای اقتصاد از ۵ کارشناس ردباره وضعیت امروز بورس نظرخواهی کرده است.

به گزارش رتبه آنلاین از دنیای اقتصاد، پیش‌بینی ۵ کارشناس در جدول زیر در پی آمده است: