پایگاه خبری «رتبه آنلاین»در سالن شبستان مصلی بزرگ امام خمینی(ره) راهرو ۱۴ غرفه شماره ۲۸۵ از ساعت ۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰ میزبان مردم و اهالی فرهنگ و رسانه در نمایشگاه مطبوعات خواهد بود.