در ادامه ریزش های بورس امروز در بازار سهام ۴۸۵ نماد در صف فروش و فقط ۲۶ نماد در صف خرید قرار دارند.

موج عظیم عرضه در بورس