پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهاینفوگرافیمهمترین موانع کسب و کار در سطح کشور

مهمترین موانع کسب و کار در سطح کشور

مهمترین موانع کسب و کار در ایران عبارت است از دشواری اخذ وام از بانک‌ها، چگونگی مالیات ستانی و مقررات و موانع اداری (بهار 1396)

 

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید