کارشناسان نسبت به بورس امروز امیدوار هستند.

منتظر بورس مثبت برای امروز باشیم؟ (۹۹/۱۲/۲۴)

آنطور که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط روز گذشته بورس، احتمالا امروز نیز بازار مثبت باشد. البته برخی از کارشناسان بورس امروز را منفی یا متعادل پیش بینی کرده‌اند. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۲۴اسفند